Giã từ nước Úc với sự thất vọng tràn trề về Airbnb. Qua đến New Zealand, tụi mình quyết định đặt phòng ở 1 khách sạn ngay trung tâm Christchurch 2 đêm đầu cho đỡ hồi hộp. Lúc đó, tụi mình cũng chưa biết sẽ dùng Airbnb ở New Zealand hay không. Do chỉ ở New Zealand 3...

read more